Wycinka, nasadzenia i pielęgnacja drzew przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze:Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej GórzeZadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie Zadanie nr 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie - OD Kłodawa i OD Drezdenko Zadanie nr 4 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie - OD Sulęcin i OD Ośno Lubuskie

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje:
Zadanie nr 1: – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Przedmiotem zamówienia jest:
a) mechaniczne ścinanie drzew wraz z frezowaniem pni na głębokość min. 10 cm poniżej nominalnej wysokości chodnika lub terenu wraz z uprzątnięciem terenu i wywozem dłużyc, gałęzi:
b) mechaniczne ścinanie drzew wraz z uprzątnięciem terenu i wywozem dłużyc, gałęzi (bez frezowania, np. w przypadku wywrotów gdzie konieczne będzie również karczowanie pni):
c) odmładzanie starszych drzew w tym cięcia redukcyjne korony drzew (do 30% korony drzewa) oraz zabiegi w celu uzyskania pionowej skrajni drogowej
d) usuniecie przy użyciu podnośnika połamanych, obumarłych gałęzi z drzew
e) Wycinka gałęzi i odrostów wrastających w światło skrajni drogowej
f) mechaniczne karczowanie pni wraz z zasypaniem wyrwy po korzeniu, zagęszczeniem i wywozem pozostałości po karczowaniu do utylizacji
g) frezowanie pni na głębokość min. 10 cm poniżej nominalnej wysokości chodnika lub terenu
h) sadzenie drzew liściastych z opalowaniem (3szt. palików)i pielęgnacją sadzonki; wys. sadzonki 2-2,5 m; drzewka o obwodzie pnia min. 10 cm, gatunki pospolite, ozdobne tj. lipa drobnolistna, klon zwyczajny, jarząb pospolity, kasztanowiec zwyczajny itp.
i) sadzenie drzew liściastych z opalowaniem (3szt. palików)i pielęgnacją sadzonki; wys. sadzonki 2-2,5 m; drzewka o obwodzie pnia min. 14 cm, gatunki pospolite, ozdobne tj. lipa drobnolistna, klon zwyczajny, jarząb pospolity, kasztanowiec zwyczajny itp.
j) sadzenie drzew liściastych z opalowaniem (3szt. palików) i pielęgnacją sadzonki; wys. sadzonki 2-2,5 m; drzewka o obwodzie pnia min. 10 cm, gatunki kuliste i kolumnowe tj. klon „GLOBOSUM:, dąb „FASTIGIATA” itp.
k) Uzupełnienie palików wraz z taśmą (komplet tj.: 3 szt. palików o śred. min. 5cm + taśma parciana szer. min 4 cm) .
l) Oczyszczenie z chwastów i trawy powierzchni zielonych ronda wraz z przycięciem istniejących krzewów


Usługi będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb:
1) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji i zabezpieczenia terenu będzie wynosił ….godz. (zgodnie z ofertą wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia przy użyciu faksu/telefonicznego*, przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prac.
2) w pozostałych sytuacjach - każdorazowo zostanie określany czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia, przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej.
* zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania RDW Zielona Góra; zlecenia telefoniczne będą potwierdzane pisemnie następnego dnia roboczego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.


Zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Mechaniczne ścinanie drzew wraz z frezowaniem pni (lub bez frezowania) oraz uprzątnięciem terenu i wywozem gałęzi i dłużyc.
2. Usunięcie powalonego drzewa (wywroty).
3. Nasadzenia drzew.
4. Pielęgnacja drzew.

Usługi będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb:
1) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na
przystąpienie do realizacji i zabezpieczenia terenu będzie wynosił ….godz. (zgodnie z ofertą
wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia przy użyciu faksu/telefonicznego*, przed
przystąpieniem do realizacji należy wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie
miejsca prac.
2) w pozostałych sytuacjach - każdorazowo zostanie określany czas realizacji od chwili przyjęcia
zlecenia, przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej.
* zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz
poza godzinami urzędowania RDW Kożuchów; zlecenia telefoniczne będą potwierdzane
pisemnie następnego dnia roboczego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.Zadanie nr 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie - OD Kłodawa i OD Drezdenko
Zadanie nr 4 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie OD Sulęcin i OD Ośno Lubuskie

Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew, frezowanie pni przy drogach wojewódzkich wraz z ewentualnym nasadzeniem oraz pielęgnacja drzew na terenie RDW Kłodawa w 2020r. obejmująca:
1) mechaniczne ścinanie drzew z frezowaniem pni,
2) mechaniczne ścinanie drzew bez frezowania pni,
3) usunięcia drzewa stanowiącego wywrot,
4) mechaniczne karczowanie pni,
5) frezowanie pni,
6) wywóz gałęzi po wiatrołomach,
7) nasadzenie drzew wraz z pielęgnacją,
8) pielęgnacja drzew,
9) usuwanie samosiewów, odrostów, zakrzaczeń,
10) usuwanie krzewów żywopłotowych.

Usługi objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb:
a) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji i zabezpieczenia terenu będzie wynosił ……….. godziny (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu/ telefonicznego*, przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót.
b) w pozostałych sytuacjach - każdorazowo zostanie określany czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego, przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej.
* zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania RDW Kłodawa, zlecenia telefoniczne będą potwierdzane pisemnie następnego dnia roboczego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Al. Niepodległości 32
Zielona Góra 65-042
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 32
Zielona Góra 65-042
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się