Kopiowanie i dostawa na nośniku elektronicznym typu pendrive filmu informacyjno – edukacyjnego w ramach projektu ‘Mały DolnoŚlązak’” – okres trwałości projektu

» Opis zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest nagranie filmu informacyjno – edukacyjnego dla kobiet po porodzie, zapewnionego przez Zamawiającego oraz dostarczenie tego filmu w 800 egzemplarzach na 800 nośnikach elektronicznych typu pendrive (jeden egzemplarz na jednym nośniku), w formacie jn.
Film w postaci plików w formacie mp4 (kodek H.264, 1080i50, bitrate: 8 lub 16 Mbps – jakość zapisu musi umożliwiać nagranie wszystkich 22 odcinków filmu na 1 szt. pendrive), powinien zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego do dnia 27.12.2019 r.
Zamawiający przewiduje prawo opcji zmniejszenie/ zwiększenie w wysokości do 20%.
SZATA GRAFICZNA PENDRIVE
Wymagania dotyczące przenośnych pamięci typu pendrive:
• rozmiar nie mniejszy niż 65 x 40 mm, nie większy niż 85 x 54 mm, o grubości max. 2,6 mm,
• podłączanie do komputera za pomocą portu USB 2.0 lub 3.0;
• dwustronny nadruk technologią sitodruku full color, zgodnie z wymaganiami poniżej, z zapewnieniem czytelności napisów;
• pojemność pamięci nie mniej niż 8 GB.
Zadruk pamięci pendrive powinien obejmować:
• przód – logotyp oraz tytuł projektu „Mały DolnoŚlązak – Program poprawy opieki perinatalnej na terenie województwa dolnośląskiego”;
• tył – logotypy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Uwagi:
1. Projekt zadruku przenośnych pamięci typu pendrive wraz z modelem pamięci Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji przed wykonaniem. Dostawa filmów może rozpocząć się dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu zadruku przenośnych pamięci typu pendrive oraz modelu pamięci. Film musi zostać dostarczony na pamięciach, których model oraz projekt zadruku został zaakceptowany przez Zamawiającego, i których zadruk został wg tego projektu wykonany.

2. Zamawiający określa akceptowalny okres gwarancji jakości oraz rękojmi, obejmujący – minimalny od 12 miesięcy i maksymalny do 30 miesięcy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Paderewskiego 10
Wałbrzych 58-301
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
ul. Paderewskiego 10
Wałbrzych 58-301
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się