SEPARATOR SYGNAŁU ZSP-41/2

» Opis zapytania

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę:

1. SEPARATOR SYGNAŁU ZSP-41/2 – 1 szt.
Parametry:
Zasilanie 24V DC
Wejście 4-20mA
Wyjście 2x4-20mA
Separacja galwaniczna
Mocowanie: na listwie
Szerokość: max 13mm

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na produkt równoważny.

Za produkt równoważny uznaje się taki, który będzie miał takie same wymiary i parametry techniczne, mechaniczne (gabaryty oraz sposób mocowania) jak produkt oryginalny, będzie spełniał funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania będzie nie gorsza niż wskazanego produktu oryginalnego. Montaż i podłączenie nowego separatora musi się odbywać bez dodatkowych przeróbek mechanicznych i elektrycznych.
Składając ofertę na produkt równoważny Wykonawca winien do oferty dołączyć następujące dokumenty:
- oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 1 w zakładce Dokumenty).
- opis oferowanego produktu równoważnego lub dokumentację (rysunek)potwierdzający zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty.

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – magazyn Zamawiającego TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno wg Incoterms 2010,
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy,

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w Opisie zapytania, oraz że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
2. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na która składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączna wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
3. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta.
4. Przy składaniu oferty prosimy o wpisanie przy pozycji informacji o terminie realizacji, okresie gwarancji oraz na jaki rodzaj produktu składana jest oferta.
5. Zastrzeżenia Zamawiającego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.12.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się