Zapewnienie opieki serwisowej oraz przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania urządzenia symulacji lotów

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie opieki serwisowej oraz przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania urządzenia symulacji lotów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w „Formularzu ofertowym”
– w załączniku nr 1 do SIWZ (część C).
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
34741400-7 Symulatory lotu
50 00 00 00 – 5 Usługi naprawcze i konserwacyjne
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dywizjonu 303 35
Dęblin 08-521
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Licencje i oprogramowanie
  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Lotnicza Akademia Wojskowa
Dywizjonu 303 35
Dęblin 08-521
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się