Prenumerata naukowych czasopism zagranicznych na rok 2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup prenumeraty naukowych czasopism zagranicznych na rok 2020, według wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
W zakres zamówienia wchodzi:
- dostarczanie prenumeraty do siedziby Zamawiającego;
- załatwianie spraw związanych z licencją na prenumeratę w wersji on-line;
- wykonanie reklamacji u wydawcy w imieniu Zamawiającego - niezależnie od formy dostarczania prenumeraty (bezpośrednio od wydawcy lub za pośrednictwem Wykonawcy). Zamawiający informuje o nieprawidłowościach Wykonawcę i to Wykonawca składa reklamacje u wydawcy w imieniu Zamawiającego;
- obsługa prenumeraty w trybie on-line poprzez założenie dla Zamawiającego na swojej stronie internetowej konta użytkownika;
- obsługa celna dotyczącą przedmiotu zamówienia;
- komunikowanie się z Zamawiającym w języku polskim: telefon, faks, poczta elektroniczna oraz w sytuacjach tego wymagających kontakt bezpośredni (wizyty w siedzibie Zamawiającego);
- prowadzenie i udostępnianie dla Zamawiającego statystyk wykorzystania dostępów on-line (w związku z corocznym obowiązkowym przekazywaniem danych statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego, który wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 649 z późn. zm.)).
2. Wymagania w zakresie sposobu płatności za realizację zamówienia:
1) rozliczenie należności za przedmiot zamówienia nastąpi w formie przedpłaty wnoszonej przez Zamawiającego w równych kwotowo ratach,
2) terminy płatności ratalnej muszą być rozłożone w równych odstępach czasu proporcjonalnie do liczby zaoferowanych rat na rok 2020, (np. zaoferowanie płatności w trzech ratach: I rata - płatna do dnia 31 stycznia 2020 roku; II rata - płatna do dnia 30 czerwca 2020 roku; III rata - płatna do dnia 30 listopada 2020 roku).
3) Zamawiający dokona płatności pierwszej raty - w miesiącu styczniu 2020 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2019 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Pasteura 3
Warszawa 02-093
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN
ul. Pasteura 3
Warszawa 02-093
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się