Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla sześciorga osób z zaburzeniami psychicznymi

» Opis zapytania

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla sześciorga osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest:
- wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla sześciorga (6) osób z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze 144 godzin miesięcznie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują:
1) uczenie i rozwijanie umiejętności do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
a. kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:
- samoobsługa, zwłaszcza wykonanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętności utrzymania i prowadzenia domu,
- dbałość o higienę i wygląd,
- utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalna,
- wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego
- korzystanie z usług różnych instytucji,
b. interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
- pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne , rozmowy terapeutyczne,
- ułatwianie dostępu do edukacji i kultury,
- doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
- kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
- współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Sienkiewicza 2
Pieniężno 14-520
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieniężnie
ul. Sienkiewicza 2
Pieniężno 14-520
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się