świadczenie usługi prowadzenia szkoleń/kursów zawodowych wraz z egzaminami certyfikowanymi oraz prowadzenia szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektów „Nowa praca – lepsza przyszłość” oraz „Szansa na lepsze zatrudnienie” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020,Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

» Opis zapytania

Celem szkoleń/kursów zawodowych jest zdobycie lub podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczestników projektów tj. osób pozostających bez zatrudnienia, co bezpośrednio przyczyni się do wzrostu ich aktywności zawodowej.
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 12 części, która każda stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:
1) Część I: Kurs – Projektowanie komputerowe z egzaminem ECDL moduł S8;
2) Część II: Kurs księgowości od podstaw I stopień z egzaminem;
3) Część III: Kurs księgowości od podstaw II stopień z egzaminem;
4) Część IV: Kurs arteterapii z egzaminem;
5) Część V: Kurs – Prawo jazdy kat. C+E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla kierowców ciężarówek z egzaminem;
6) Część VI: Kurs – Prawo jazdy kat. D z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla kierowców autobusów z egzaminem;
7) Część VII: Kurs spawania podstawowego (metodą 131- MIG, 135-MAG) z egzaminem;
8) Część VIII: Kurs - Social Media w komunikacji marketingowej;
9) Część IX: Kurs -Tworzenie stron www;
10) Część X: Kurs kancelaryjno-archiwalny ;
11) Część XI: Kurs cukierniczy.
12) Część XII: Kurs prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2019 | 08:30


» Lokalizacja

Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8
Częstochowa 42-202
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA
Al. Najświętszej Maryi Panny 24 lok. 8
Częstochowa 42-202
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się