Wykonanie pomostów startowych łodzi wioślarskich w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

» Opis zapytania

1. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie ośmiu sztuk pomostów startowych łodzi wioślarskich wraz z automatyką, umożliwiającą sterowanie napędem elektrycznym, w celu precyzyjnego ustawienia łodzi na linii startu. Pomosty wykonane zostaną na terenie Oddziału Malta przy ul. Wiankowej 3, w części Toru Regatowego. Pomosty muszą być zamontowane w istniejącej infrastrukturze toru, w korytach istniejącej wyspy startowej. 2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w dwóch etapach: * etap I obejmuje w szczególności wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, pozyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do należytego wykonania zamówienia, w tym uzyskanie stosownych opinii zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 817/2018/P z dnia 14 listopada 2018 r. Dokumentacja musi zostać opracowania w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. * etap II obejmuje w szczególności wykonanie montażu pomostów startowych, zgodnie z opracowanym projektem. Kolejno Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.12.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Jana Spychalskiego 34
Poznań 61-553
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy
Jana Spychalskiego 34
Poznań 61-553
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się