Prowadzenie konserwacji urządzeń iluminacji obiektów mostowych m.st. Warszawy oraz iluminacji ciągu drzew w Al. Ujazdowskich na odcinku od ul. Bagatela do ul. Agrykola

» Opis zapytania

Prowadzenie konserwacji urządzeń iluminacji obiektów mostowych m.st. Warszawy oraz iluminacji ciągu drzew w Al. Ujazdowskich na odcinku od ul. Bagatela do ul. Agrykola.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w opisie przedmiotu zamówienia (Rozdział V SIWZ) Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO a jest mniejsza niż równowartość kwoty 221 000 EURO

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Chmielna 120
Warszawa 00-801
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
ul. Chmielna 120
Warszawa 00-801
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się