Dostawa czterech sztuk fabrycznie nowych opon o wymiarze 23.5 R25 wraz z montażem, odpornych na przebicie w klasie jakości L5, do ładowarki kołowej DOOSAN DL 300-5, pracujących w warunkach odpadów komunalnych, spełniające wymogi opon OTR.

» Opis zapytania

Nazwa: Dostawa i montaż opon
Opis: Dostawa czterech sztuk fabrycznie nowych opon o wymiarze 23.5 R25 wraz z montażem
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić.
)
Dostawa (Koszt dostawy po stronie dostawcy, proszę potwierdzić.
)
Gwarancja (min 24 miesiące, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy.)

Opis i specyfikacja:

W imieniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na:Dostawę czterech sztuk fabrycznie nowych opon o wymiarze 23.5 R25 wraz z montażem, odpornych na przebicie w klasie jakości L5, do ładowarki kołowej DOOSAN DL 300-5, pracujących w warunkach odpadów komunalnych, spełniające wymogi opon OTR.
W załączeniu opis przedmiotu zamówienia. Są to minimalne wymagania Zamawiającego dla zamawianego sprzętu.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Zamawiający wymaga:- Termin realizacji zamówienia – do dnia 17.01.2020 r.
- Miejsce dostawy – Bierkowo 120 k/Słupska.
- Płatność przelewem - na podstawie wystawionej faktury z terminem 14 dni.


- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.- Termin związania ofertą wynosi 30 dni od
ostatecznego terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem składania ofert.
- w przypadku dostarczenia towaru nie zgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający niedokona jego odbioru.
- wykonawca gwarantuje, że towar jest fabrycznie nowy, nieużywany i wolny od wad.
- Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Wykonawcom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2019 | 09:49


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się