Usługa przeprowadzenia kursów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Budowlano- Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu w ramach projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Budowlano- Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu w ramach projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy”
2. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących części:
a/ Część I- Kurs spawania dla uczniów
Łączna liczba godzin na kurs: 153 godziny dydaktyczne (1 godzina = 45 minut) w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne. Liczba uczestników całego kursu: łącznie 20 osób.
b/ Część II – Kurs operatora koparko-ładowarki dla uczniów
Łączna liczba godzin na kurs: 134 godziny dydaktyczne (1 godzina = 45 minut) w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne. Liczba uczestników na kurs: łącznie 20 osób
c/ Część III – Kurs montera rusztowań dla uczniów
Łączna liczba godzin na kurs: 80 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut) w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne. Liczba uczestników na kurs: łącznie 20 osób.
d/ Część IV – Kurs kosztorysowania dla nauczycieli
Łączna liczba godzin na kurs: 30 godzin zegarowych (1 godzina = 60 minut). Liczba uczestników na kurs: 2 osoby.
e/ Część V – Kurs obsługi programu CAD Grafis wersja 12 dla nauczycieli\
Łączna liczba godzin na kurs: 60 godzin zegarowych (1 godzina = 60 minut). Liczba uczestników na kurs: 2 osoby.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w podziale na części zawiera Opis przedmiotu zamówienia – stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają zapisy Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Szkolna 2
Żywiec 34-300
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej
ul. Szkolna 2
Żywiec 34-300
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się