Świadczenie usług wsparcia oraz prowadzenie zajęć dla osób w Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów w Opolu Lubelskim

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia oraz prowadzenie zajęć dla osób w Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów w Opolu Lubelskim w następującym zakresie:
1) doradztwo i pomoc prawna w wymiarze 8 godzin na miesiąc (łącznie 192 godziny w okresie zamówienia), w tym m.in. z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa cywilnego, prawa ubezpieczeń (w tym ZUS, KRUS), prawa pracy, egzekucji administracyjnej i sądowej, ochrony praw lokatorów, obejmujące poradnictwo oraz sporządzanie pism procesowych, skarg, wniosków, odwołań itp.,
2) opieka psychologiczno-terapeutyczna w wymiarze 16 godzin na miesiąc (łącznie 384 godziny w okresie zamówienia), w tym m.in. prowadzenie poradnictwa indywidualnego, terapii grupowej, świadczenie pomocy psychologicznej oraz aktywizacja w sferze społecznej i intelektualnej
3) opieka logopedyczna w wymiarze 16 godzin na miesiąc (łącznie 384 godziny w okresie zamówienia), w tym m.in. prowadzenie poradnictwa logopedycznego, terapii logopedycznej, świadczenie pomocy logopedycznej oraz aktywizacja w sferze społecznej i intelektualnej,
4) zajęcia kulinarne w wymiarze 16 godzin na miesiąc (łącznie 384 godziny w okresie zamówienia), w tym m.in. nauka pieczenia, gotowania, przygotowywania zdrowych posiłków, wykłady dietetyczne i diabetologiczne, mierzenie masy ciała, kuchnie świata,
5) zajęcia kulturalne w wymiarze 16 godzin na miesiąc (łącznie 384 godziny w okresie zamówienia), w tym m.in. nauka śpiewu, rysunku, malarstwa, grafiki, decoupage’u, szycia,
6) zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe w wymiarze 16 godzin na miesiąc (łącznie 384 godziny w okresie zamówienia), w tym m.in. nordic walking, gimnastyka, zumba, techniki relaksacyjno-masujące,
7) zajęcia komputerowe w wymiarze 16 godzin na miesiąc (łącznie 384 godziny w okresie zamówienia), w tym m.in. nauka posługiwania się komputerem i urządzeniami (drukarka, skaner), korzystania z Internetu, obsługa edytora tekstów, wyszukiwanie informacji, wyszukiwanie i odtwarzanie multimediów, korzystanie z poczty elektronicznej i komunikatorów, dokonywanie bezpiecznych zakupów i opłacania rachunków przez Internet, rejestrowania się do lekarzy oraz pobierania wyników badań online.
Usługi wsparcia oraz zajęcia prowadzone będą w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Kolejowej 17 w Opolu Lubelskim w dni robocze w godzinach 7 - 15. Szczegółowy harmonogram oraz scenariusz zajęć każdego zadania zostanie opracowany na podstawie wytycznych Zamawiającego przez Wykonawcę i przekazany do zaakceptowania przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Kolejowa 17
Opole Lubelskie 24-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim
Kolejowa 17
Opole Lubelskie 24-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się