System sprężonego powietrza o sumarycznej wydajności (Q=32.87m3/min)

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Proszę określić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Czas realizacji (Proszę określić)

Opis i specyfikacja:

W imieniu MARDOM PRO proszę o składanie ofert na wymienione poniżej przedmioty zapytania oraz zgodnie z załączoną poniżej specyfikacją ikryteriami.
Platforma zakupowa OPEN NEXUS jest głównym narzędziem obsługującym zakupy MARDOM PRO .
Ew. pytania w proszę kierować przez zakładkę „wiadomości” na stronie postępowania.
Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy/wykonawcy. Postępowanie może być wieloetapowe, MARDOM PRO zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny unieważnienia.
Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami w celu przeprowadzenia dodatkowego postępowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2019 | 13:00


» Lokalizacja



» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

MARDOM PRO sp. z o. o. sp. k.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się