„Przyjmowanie do schroniska bezdomnych psów i kotów z terenu Miasta Piekary Śląskie w roku 2020”

» Opis zapytania

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WRAZ Z WARUNKAMI PODSTAWOWYMI.

1. Przyjmowanie, przechowywanie i pielęgnacja bezdomnych psów i kotów pochodzących z terenu Miasta Piekary Śląskie w ramach działalności prowadzonego przez siebie schroniska,
w szczególności w zakresie zapewnienia pomieszczenia chroniącego zwierzęta przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego zmianę pozycji ciała, odpowiedniej karmy oraz stałego dostępu do wody zdatnej do picia.
2. Opieka nad zwierzętami, o których mowa w lit. a, w szczególności w zakresie zapewnienia: opieki weterynaryjnej, ewentualnego leczenia oraz wykonania kastracji / sterylizacji.
3. Zagwarantowanie dożywotniego pobytu w schronisku dostarczonym psom i kotom w przypadku braku osoby chętnej do ich adopcji.
4. Wykonywanie zdjęć przyjmowanych do schroniska psów i kotów z terenu Miasta, umieszczanie tych zdjęć na stronie internetowej schroniska, w opisie psa / kota zamieszczając informację „pies / kot zabrany z terenu Miasta Piekary Śląskie”. Wykonawca przekaże fotografie psów
i kotów zabranych w ciągu miesiąca (okresu rozliczeniowego) pocztą elektroniczną na adres Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - ekokomunalna@piekary.pl, oraz dołączy
do comiesięcznej faktury VAT.
5. Prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych psów / kotów, które dostarczono
do schroniska z uwzględnieniem opisu zwierzęcia, osoby zgłaszającej, miejsca i daty wyłapania, numeru mikroczipa, wykonanych szczepieniach/zabiegach/eutanazji oraz dołączeniu do comiesięcznej faktury VAT zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
6. Przekazywanie informacji o psach / kotach odebranych ze schroniska przez ich właścicieli poprzez sporządzenie wykazu zwierząt oraz dołączenie do comiesięcznej faktury VAT zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
7. Przekazywanie informacji o psach / kotach przekazanych do adopcji poprzez sporządzenie wykazu zwierząt adoptowanych oraz dołączenie do comiesięcznej faktury VAT zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
8. Przewidywana ilość zwierząt, które trafią do schroniska w 2020 r.
a) ok. 10 kotów,
b) ok. 66 psów.
10. Na podstawie art. 29.3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) przyjmowanie, przechowywanie i pielęgnacja bezdomnych psów i kotów.
b) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 10 a) oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji, określony został w § 8 projektu umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2019 | 11:30


» Lokalizacja

ul. Bytomska 84
Piekary Śląskie 41-940
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Prezydent Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84
Piekary Śląskie 41-940
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się