Modernizację systemu BMS na Stadionie Energa w Gdańsku

» Opis zapytania

Przedmiotem Zamówienia jest modernizacja sprzętowa i aktualizacja oprogramowania istniejącego systemu BMS na Stadionie Energa Gdańsk w Gdańsku.
 Wykonanie dokumentacji wykonawczej oraz powykonawczej (pliki w wersji elektronicznej powinien mieć możliwość edycji (*.docx, *.xls, *.dwg) oraz dodatkowo pliki w wersji do podglądu w formacie *.pdf);
 Przekazanie wraz z dokumentacją powykonawczą praw autorskich wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wynagrodzenie za przekazanie praw autorskich należy doliczyć do ceny końcowej oferty;
 Wymiana bądź zastąpienie elementów systemowych i urządzeń zgodnie z projektem i przyjętymi oraz uzgodnionymi z inwestorem rozwiązaniami (m.in. sterowniki klasy Xenta serii 700 i 900 które nie są zgodne z oprogramowaniem SBO);
 Przeniesienie wizualizacji (łącznie z ich dotychczasową funkcjonalnością) z serwera opartego o oprogramowanie TAC Vista do istniejącego serwera z zainstalowanym oprogramowaniem SBO;
 Wymiana istniejącego switch-a w rozdzielnicy CP_BMS na zarządzany;
 Wymiana zasilaczy buforowych na bezzwłoczny zasilacz awaryjny UPS;
 Dostawa czterech dodatkowych licencji dla SBO WorkStation;
 Projekt powinien zawierać wszelkie uzgodnienia wymagane przepisami prawa, a ponadto zawierać kosztorys oraz przedmiar robót;
 W ramach realizacji poniższego zadania wykonawca dokona aktualizacji oprogramowania SBO do najnowszej rekomendowanej przez producenta wersji, , w raz z dostawą licencji.. Również w okresie gwarancyjnym wykonawca zobligowany jest do dostarczenia, zainstalowania i skonfigurowania oprogramowania do najnowszej rekomendowanej przez producenta wersji wersji zgodnej z posiadaną przez zamawiającego licencją w terminie 20 dni roboczych po uprzednim wezwaniu przez zamawiającego do realizacji tego kroku.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2019 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1
Gdańsk 80-560
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Arena Gdańsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1
Gdańsk 80-560
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się