Dostawa wraz z pierwszym uruchomieniem Kyocera-Mita TASKalfa 4053ci -CPV 30232110-8

» Opis zapytania

Nazwa: Dostawa wraz z pierwszym uruchomieniem Kyocera-Mita TASKalfa 4053ci -CPV 30232110-8
Opis:
Ilość: 1 [dostawa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
RODO (Wykonawca potwierdza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których pozyskał bezpośrednio lub pośrednio dane osobowe, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Proszę potwierdzić.)

Opis i specyfikacja:

Warunki zamówienia - zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.Zamawiający dopuszcza składnie ofert wyłącznie przez platformę zakupową Open Nexsus.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2019 | 14:15


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się