Dostawa złączek ISO produkcji Hawle

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)
Atest PZH (aktualny atest higieniczny)

Opis i specyfikacja:

Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o. 71-682 Szczecin, ul Golisza 10, wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP –851-26-24-854, kapitał zakładowy – 222.334.500,00, kieruje zapytanie ofertowe na realizację poniższego zamówienia.
Zamawiający informuje,iż powyższe postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego - Warunki dostawy: loco Magazyn Zamawiającego
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków- jak w treść zapytania
Termin wykonania zamówienia: do 5 dni od daty złożenia zamówienia
Ofertę wraz załączonymi można też złożyć na nr faxu – 091-489-88-19
lub w formie elektronicznej na adres: d.zakrzewski@zwik.szczecin.pl

Osoba do kontaktu
Dominik Zakrzewski 91 489 88 14

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2019 | 13:08


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się