dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. „Kompetentna Szkoła”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kompetentna Szkoła”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego RPO WP 2014-2020). Zamówienie podzielone jest na zadania:
1) Zadanie I: Dostawa gier planszowych.
2) Zadanie II: Dostawa robotów i akcesoriów do nauki programowania
3) Zadanie III: Dostawa zestawów kloców do nauki programowania.
4) Zadanie IV: Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu multimedialnego i komputerowego.
5) Zadanie V: Dostawa szafy do przechowywania, ładowania i ochrony laptopów.
Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi do Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce, Stara Kamionka 65, 16-100 Sokółka.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Kościuszki 1
Sokółka 16-100
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Gmina Sokółka
Plac Kościuszki 1
Sokółka 16-100
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się