Wykonywanie odbitek kserograficznych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonywanie odbitek kserograficznych czarno-białych i kolorowych w dużym formacie oraz innych usług poligraficznych.
2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający wskazanie formatów i rocznych ilości odbitek kserograficznych oraz innych usług poligraficznych, został określony w Specyfikacji Technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWP i będącej integralną częścią SIWP.
3. Przedmiot Zamówienia zostanie wykonany zgodnie z: 1) Specyfikacją Techniczną (zał. nr 1 do SIWP), 2) Wzorem Umowy (zał. nr 5 do SIWP).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.12.2019 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Wilczy Dół 5
Warszawa 02-798
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Metro Warszawskie Sp. z o.o.
ul. Wilczy Dół 5
Warszawa 02-798
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się