Wykonanie czynności z zakresu ratownictwa górniczego.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności z zakresu ratownictwa górniczego dla spełnienia wymogów określonych w art. 122 ust. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016r. poz. 1131 i 1991oraz z 2017r. poz.60 i 202) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. (Dz. U. nr 1052) w sprawie ratownictwa górniczego, w skład których wchodzi: 1. Wykonywanie czynności z zakresu ratownictwa górniczego związanych z udziałem w akcji ratowniczej specjalistycznych służb, organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu ratownictwa górniczego, napełniania tlenem medycznym butli tlenowych. 2. Organizowanie i przeprowadzanie specjalistycznych badań lekarskich i specjalistycznych badań psychologicznych ratowników górniczych oraz kandydatów na ratowników górniczych. Zamawiający wymaga, aby czas przyjazdu służb ratownictwa do siedziby zamawiającego wynosił maksymalnie 3 godziny od chwili telefonicznego wezwania. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.12.2019 | 11:30


» Lokalizacja

Park Kingi 1
Wieliczka 32-020
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
Park Kingi 1
Wieliczka 32-020
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się