„Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego lub podemonstracyjnego wielofunkcyjnego przegubowego nośnika narzędzi komunalnych wraz z wyposażeniem typu: zbiornik wielofunkcyjny, szczotki przednie, ramię podlewające”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego lub podemonstracyjnego wielofunkcyjnego przegubowego nośnika narzędzi komunalnych wraz
z wyposażeniem typu: zbiornik wielofunkcyjny, szczotki przednie, ramię podlewające.
2. Szczegółowy opis i wymagania techniczne dla wielofunkcyjnego przegubowego nośnika narzędzi komunalnych wraz z wyposażeniem typu: zbiornik wielofunkcyjny, szczotki przednie, ramię podlewające określa - opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 6 do SIWZ.
3. Oferowany pojazd może być fabrycznie nowy lub podemonstracyjny z max. przebiegiem 200 mth wyprodukowany nie wcześniej niż 2018r. wraz z wyposażeniem typu: zbiornik wielofunkcyjny, szczotki przednie, ramię podlewające (fabrycznie nowe lub podemonstracyjne).
4. Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. z 2018 r, poz. 1990)
5. W ramach dostawy Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie minimum 2 wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji oraz budowy nośnika wielofunkcyjnego
i osprzętu.
6. Usługi serwisowe dokonywane będą w siedzibie Zamawiającego.
7. Oferowana przez Wykonawcę cena musi uwzględnić koszt transportu pojazdu do siedziby Zamawiającego. Termin oraz godzinę dostawy (z przynajmniej 2-dniowym wyprzedzeniem) należy wcześniej ustalić telefonicznie lub mailowo z osobą wskazaną w Umowie do kontaktu.
8. Wykonany przedmiot zamówienia ma być kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa.
9. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu gwarancji na nośnik wraz z osprzętem 12 m-cy.
10. Termin gwarancji biegnie od daty odbioru nośnika wraz z osprzętem.
11. Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy.
12.Komplet dokumentacji: instrukcje dotyczące eksploatacji pojazdu, karta gwarancyjna, książka pojazdu, instrukcja obsługi itp. w języku polskim.
13. Czas reakcji serwisu max. 48 godzin od daty otrzymania zgłoszenia.
14. Możliwość rejestracji nośnika/homologacja drogowa.
15. Okres rękojmi na przedmiot zamówienia 12 m-cy.
16. Zamówienie będzie realizowane na zasadach określonych w niniejszej SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.12.2019 | 13:00


» Lokalizacja

ul. Grodziska 12
Brwinów 05-840
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Gmina Brwinów
ul. Grodziska 12
Brwinów 05-840
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się