Usługa całodobowego zabezpieczenia zdarzeń z udziałem zwierząt na terenie Gminy Bytom

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług związane
z całodobowym zabezpieczeniem zdarzeń z udziałem zwierząt oraz zapewnieniem bezpieczeństwa przed zwierzętami niebezpiecznymi na terenie Gminy Bytom.
2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawierają postanowienia umowne - stanowiące załącznik nr 4 do siwz.
3. Zamawiający wymaga zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących proste prace administracyjno – biurowe, takie jak: doręczanie lub przesyłanie Zamawiającemu korespondencji, w tym doręczanie faktur i innych dokumentów związanych z realizacją zamówienia, o ile prac tych nie będą wykonywać osobiście osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą (właściciel firmy).
Określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w postanowieniach umownych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowej części zamówienia, w zakresie objętym posiadaną Decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnianie wymagań weterynaryjnych w zakresie prowadzenia działalności nadzorowanej obejmującej co najmniej transportowanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i nadającą podmiotowi weterynaryjny numer identyfikacyjny.

W związku z powyższym nie mogą być one powierzone podwykonawcom. Oznacza to również, że Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu nie może powołać się w tym zakresie na zasoby podmiotu trzeciego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.12.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Parkowa 2
Bytom 41-902
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z łowiectwem

» Dane nabywcy

Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta
ul. Parkowa 2
Bytom 41-902
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Leśnictwo, łowiectwo i rybołóstwo z ostatnich 10 dni.

Nie ma zapytań spełniających podane kryteria.