Usługa prenumeraty czasopism zagranicznych dla Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest systematyczna i terminowa usługa prenumeraty czasopism zagranicznych dla Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w 2020 r., począwszy od pierwszego numeru do ostatniego numeru, nawet jeśli jego wydanie przeciągnie się na rok następny.
2. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia formalności celnych związanych z usługą dostarczania czasopism oraz odprowadzeniem podatku VAT.
3. Do każdej dostawy zostanie dołączony dokument, zawierający wykaz dostarczonych tytułów i liczbę egzemplarzy.
4. Dostarczanie prenumeraty czasopism nastąpi w następujący sposób:
a) w przypadku czasopism w formie papierowej - w terminie 6 tygodni od ukazania się danego tytułu w kraju jego wydawania,
b) w przypadku dostępu do Czasopism online w terminie 7 dni od zawarcia Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu hasło oraz login umożliwiające dostęp do Czasopism.
5. Wykonawca zapewni dodatkowe usługi w ramach prenumeraty:
a) dostęp online do czasopism zagranicznych;
b) pełną informację o zmianach wydawniczych zamówionych tytułów;
c) informowanie zamawiającego, na bieżąco, o ukazujących się nowych czasopismach, z interesujących zamawiającego dziedzin, w tym dostarczanie bezpłatnego egzemplarza pokazowego;
d) udzielenie nieodpłatnych informacji bibliograficznych.
6. Oferta musi zawierać:
a) formę przesyłania czasopism do Zamawiającego;
b) formę i terminy dokonania płatności i ich rozliczenia;
c) możliwość dokonywania zmian w zamówieniu w trakcje jego realizacji;
d) możliwość realizacji nietypowych zamówień;
e) tryb składania reklamacji;
f) zaznaczenie czasopism do których zamawiający będzie miał bezpłatny dostęp online;
g) określenie możliwości bezpośredniego kontaktu z Wykonawcą.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.12.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Płocka 26
Warszawa 01-138
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Płocka 26
Warszawa 01-138
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się