Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest udzielenie tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych na zasadach określonych w art. 48, art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej /tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm./.
2. Zamówienie zostało podzielone na części.
Cześć I - obejmuje udzielenie tymczasowego schronienia dla bezdomnych mężczyzn, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
Cześć II - obejmuje udzielenie tymczasowego schronienia dla bezdomnych kobiet, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
Cześć III - obejmuje udzielenie tymczasowego schronienia dla bezdomnych mężczyzn oraz kobiet wymagających usług opiekuńczych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku
Cześć IV - obejmuje zapewnienie miejsc w noclegowni w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną przez siebie część, na kilka części lub na wszystkie części zamówienia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2019 | 08:00


» Lokalizacja

Ignacego Daszyńskiego 3
Wodzisław Śląski 44-300
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ignacego Daszyńskiego 3
Wodzisław Śląski 44-300
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się