Dostawę pomocy terapeutycznych na zajęcia logopedyczne

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy terapeutycznych na zajęcia logopedyczne i dostawa do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tanowie oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, w ramach projektu: „8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”, finansowanego ze środków RPO WZ, według opisu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej siwz. Wszystkie przedmioty, objęte niniejszym zamówieniem muszą być fabrycznie nowe i nieużywane.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2019 | 14:30


» Lokalizacja

ul. Tanowska 8
Police 72-010
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe w Policach
ul. Tanowska 8
Police 72-010
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się