opracowanie materiałów dydaktycznych z wybranych zagadnień z przedmiotów: matematyki, informatyki, j. angielskiego, fizyki, chemii, biologii, geografii z zakresu podstawy programowej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach projektu Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń

» Opis zapytania

Opracowanie materiałów dydaktycznych z wybranych zagadnień z przedmiotów: matematyki, informatyki, j. angielskiego, fizyki, chemii, biologii, geografii z zakresu podstawy programowej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach projektu Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń
Skrypty mają zawierać autorskie opracowanie wybranych zagadnień z danego przedmiotu z zakresu podstawy programowej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem opracowań ma być aktualizacja wiedzy przedmiotowej nauczycieli oraz wzbogacenie ich warsztatu dydaktycznego w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, zwłaszcza kreatywności, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, pracy zespołowej. Opracowania powinny wskazywać nauczycielom możliwości zastosowania eksperymentalnych metod nauczania i indywidualizacji kształcenia oraz odnosić się do bieżących problemów społecznych, gospodarczych i cywilizacyjnych.
Ponadto opracowane skrypty powinny:
• zawierać wskazówki dla nauczycieli danego przedmiotu dotyczące doboru metod i technik nauczania wykorzystujących innowacyjne technologie,
• zawierać propozycje przeprowadzenia zajęć metodami innowacyjnymi, wykorzystującymi kreatywne i logiczne myślenie, mobilizującymi do zastosowania posiadanej wiedzy z przedmiotów wymienionych w niniejszym zamówieniu oraz atrakcyjnych form edukacji.
• łączyć wiedzę teoretyczną z praktyką, zwłaszcza zastosowanie eksperymentu oraz nowych technologii i narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).
• powinny zawierać w szczególności materiały poglądowe (wykresy, schematy, tabele itp.) oraz propozycje zadań praktycznych do przeprowadzenia w warunkach szkolnych.
Skrypt dla każdej szkoły będzie składał się z 8-12 zagadnień dostosowanych do potrzeb i specyfiki danej szkoły współpracującej oraz do 20 zagadnień dla szkół ćwiczeń. Zagadnienia te zostaną wybrane z pośród zestawu 20 zagadnień przygotowanych dla danego przedmiotu. Opracowanie każdego z zagadnień powinno zawierać materiały poglądowe ułatwiające realizacje danej tematyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
Wykonawcy po podpisaniu umowy powinni przedstawić propozycję 20 zagadnień, na podstawie których powstaną skrypty. Zagadnienia te zostaną następnie przedstawione do zaopiniowania przez nauczycieli szkoły ćwiczeń.
Forma opracowania:
1) forma graficzna powinna korzystać ze stylu przystępnego dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
2) zamieszczenie logotypów
3) opracowania, zostanie przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w formie papierowej oraz elektronicznej

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2019 | 09:30


» Lokalizacja

al. Jana Pawła II 31
Szczecin 70-453
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Uniwersytet Szczeciński
al. Jana Pawła II 31
Szczecin 70-453
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się