Kompleksowa usługa w zakresie ratownictwa wodnego na terenie Klimontowskiego Centrum Aktywności Rodzinnej w Sosnowcu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi ratownictwa wodnego na terenie: Klimontowskiego Centrum Aktywności Rodzinnej mieszczącego się przy ul. H. Dobrzańskiego 99 w Sosnowcu. Wymiary niecki basenowej: 24,93 m x 8,97 m, głębokość: 80-200 cm.
Usługa ratownictwa wodnego polega na prowadzeniu działań ratowniczych, w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym. Usługa będzie świadczona w miejscu wykorzystywanym do kąpieli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tekst jednolity: DZ. U z 2018 roku poz.1482) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. Wykonawca jest zobowiązany realizować usługę ratownictwa wodnego wyłącznie przez uprawnionych ratowników wodnych zgodnie z oświadczeniem (zał. 4 do SIWZ).
Zamawiający wymaga by w każdej godzinie usługi dyżur pełniło minimum dwóch ratowników wodnych. Ze względów organizacyjnych, technicznych, ekonomicznych, konieczności wprowadzenia przerw technologicznych, zamawiający uprawniony jest do ograniczenia ilości usług świadczonych przez wykonawcę. W tym celu zamawiający legitymuje się prawem odwołania usług w godzinach i okresach przez siebie określonych.Zakres usługi szczegółowo określa wzór umowy § 2 ( załącznik nr 6 do SIWZ) oraz opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 8 do SIWZ).
Zamawiający umożliwia i zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z kierownikiem obiektu: Krystyna Turek- 512-999-069. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2019 | 08:30


» Lokalizacja

ul. 3 Maja 41
Sosnowiec 41-200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi medyczne
  • Ochrona

» Dane nabywcy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
ul. 3 Maja 41
Sosnowiec 41-200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się