Zastawa stołowa Luminarc

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 21 dni, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)
Termin dostawy (7 dni, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
W imieniu Szpitala Powaitowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych Wykonawców. Postępowanie to prowadzone jest przez Zamawiającego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP i ma na celu uzyskanie ofert na zastawę stołową Luminarc.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Zamawiający wymaga:
- Termin realizacji zamówienia 7 dni od dnia ogłoszenia wyboru ofert- Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu /przesyłki leżą po stronie wykonawcy- Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 21 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres.- Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl.- W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt dostawcy/wykonawcy- Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy/wykonawcy- Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia- Dostawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu.Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. Regulaminu i jego akceptacja.

Akceptując Regulamin Wykonawca wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku braku zgody na powyższe warunki -nie należy składać oferty.Dostawca oświadcza, że Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z akcyza. Sprzedający dostarcza tylko fakturę Vat
W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 672632233 wew. 444 Bożena Michałek- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2019 | 09:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się