Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Knurów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na udostępnieniu miejsc w schronisku, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni i ogrzewalni spełniającymi wymogi Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni, z zastrzeżeniem treści art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 700) oraz zapewnienie gorącego posiłku dla osób bezdomnych z terenu Knurowa w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Ks. A. Koziełka 2
Knurów 44-190
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Knurów
Ks. A. Koziełka 2
Knurów 44-190
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się