Usługa związana z wycinką i utrzymaniem drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko z podziałem na 3 części

» Opis zapytania

Usługa związana z wycinką i utrzymaniem drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Olecko z podziałem na 3 części:
CZĘŚĆ NR 1 – teren Obwodu Drogowego w Olecku
Zakres usługi obejmuje
1) Wycinka drzew przydrożnych wraz z frezowaniem pni - 160 szt.
2) Usuwanie wiatrołomów i wywrotów łącznie z usunięciem wyrwanych karp – 15 szt.
3) Usuwanie złomów wraz z frezowaniem pni - 15 szt.
CZĘŚĆ NR 2 – teren Obwodu Drogowego w Gołdapi
Zakres usługi obejmuje
1) Wycinka drzew przydrożnych wraz z frezowaniem pni – 200 szt.
2) Usuwanie wiatrołomów i wywrotów łącznie z usunięciem wyrwanych karp – 15 szt.
3) Usuwanie złomów wraz z frezowaniem pni - 15 szt.
CZĘŚĆ NR 3 – Prześwietlenie 145 szt. koron drzew na terenie Obwodu Drogowego w Olecku i Gołdapi
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także do wykonania (opracowania) i uzyskania zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas usług przez organ zarządzający ruchem.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Pstrowskiego 28b
Olsztyn 10-602
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Pstrowskiego 28b
Olsztyn 10-602
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się