ZAPEWNIENIE MIEJSC W SCHRONISKU, SCHRONISKU Z USŁUGAMI, NOCLEGOWNI DLA BEZDOMNYCH I OGRZEWALNI DLA MĘŻCZYZN NA ROK 2020

» Opis zapytania

Część I: Zapewnienie tymczasowego schronienia w formie schroniska dla bezdomnych mężczyzn. Przedmiot zadania obejmuje również osoby chore lub/i niepełnosprawne między innymi poruszające się na wózkach inwalidzkich, zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce. Świadczenie usług schronienia obejmuje osoby bezdomne, skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu.

Ilość miejsc do zapewnienia przez Wykonawcę na potrzeby bezdomnych co najmniej 10 osób w tym dla osób niepełnosprawnych.

Standard świadczonych usług:
a) schronisko świadczy usługi przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu
b) możliwość całodobowego przebywania w schronisku, w tym zapewnienie miejsca do spania w ogrzanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20C
c) umożliwienie spożycia posiłku oraz dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju
d) umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży; umożliwienie prania i suszenia odzieży
e) zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany
f) zapewnienie informacji o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu
g) zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności
h) zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku; ponadto w schronisku zatrudnia się nie mniej niż 1 pracownika socjalnego na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku; w porze nocnej powinna być w schronisku zapewniona opieka przez co najmniej 1 opiekuna
Standardy obiektu określone są w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 896)
Dodatkowe wymagania:
- stała współpraca z Zamawiającym
- prowadzenie rejestru osób prowadzonych w placówce
- zapewnienie przyjęć przez całą dobę

Część II: Zapewnienie tymczasowego schronienia w formie schroniska dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi.
Przedmiot zadania obejmuje również osoby chore lub/i niepełnosprawne między innymi poruszające się na wózkach inwalidzkich, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce. Świadczenie usług schronienia obejmuje osoby bezdomne, skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu.
Ilość miejsc do zapewnienia przez Wykonawcę na potrzeby bezdomnych co najmniej 1 osoba niepełnosprawna.

Standard świadczonych usług:
a) schronisko świadczy usługi przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu
b) możliwość całodobowego przebywania w schronisku, w tym zapewnienie miejsca do spania w ogrzanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20C
c) umożliwienie spożycia posiłku w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby – karmienie; dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju
d) umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży; w miarę potrzeby pomoc w myciu, kąpaniu i ubieraniu
e) opieka higieniczna; zapewnienie usług opiekuńczych w wydzielonym pomieszczeniu lub w pokoju mieszkalnym, jeżeli łóżko jest oddzielone zasłoną
f) umożliwienie prania i suszenia odzieży
g) zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany
h) niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych
i) zapewnienie pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów
j) zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej
h) zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 15 osób przebywających w schronisku; ponadto w schronisku zatrudnia się nie mniej niż 1 pracownika socjalnego na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku; w porze nocnej powinna być w schronisku zapewniona opieka przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 40 osób
Standardy obiektu określone są w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 896)
Dodatkowe wymagania:
- stała współpraca z Zamawiającym
- prowadzenie rejestru osób prowadzonych w placówce
- zapewnienie przyjęć przez całą dobę

Część III: Zapewnienie tymczasowego schronienia w formie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn.
Przedmiot zadania obejmuje również osoby chore lub/i niepełnosprawne min. poruszające się na wózkach inwalidzkich, zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce. Świadczenie usług schronienia obejmuje osoby bezdomne, skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu.
Ilość miejsc do zapewnienia przez Wykonawcę na potrzeby bezdomnych co najmniej 2 osoby.

Standard świadczonych usług:
a) noclegownia czynna jest cały rok, przez 7 dni w tygodniu w godzinach: od 1 października do 31 marca w godzinach od 18.00 do 8.00 a w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godzinach od 19.00 do 7.00
b) tymczasowe schronienie w postaci miejsca do spania w ogrzanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20C
c) umożliwienie spożycia posiłku i zapewnienie gorącego napoju
d) umożliwienie skorzystania z prysznica oraz wymiany odzieży
e) zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany
f) zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 50 osób przebywających w placówce
Standardy obiektu określone są w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 896)
Dodatkowe wymagania:
- stała współpraca z Zamawiającym
- prowadzenie rejestru osób prowadzonych w placówce

Część IV: Zapewnienie tymczasowego schronienia w formie ogrzewalni dla mężczyzn.
Przedmiot zadania obejmuje również osoby chore lub/i niepełnosprawne min. poruszające się na wózkach inwalidzkich, zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce. Świadczenie usług schronienia w formie ogrzewalni obejmuje osoby, którym trzeba zapewnić interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu.
Ilość miejsc do zapewnienia przez Wykonawcę co najmniej 2 osoby.

Standard świadczonych usług:
a) ogrzewalnia świadczy usługi w okresie od 1 października do 30 kwietnia, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 18.00 do 8.00 lub przez całą dobę – jeżeli na terenie gminy nie funkcjonuje noclegownia
b) możliwość ogrzania się w pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 18C
c) zapewnienie gorącego napoju
d) umożliwienie wymiany odzieży
e) zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany
f) zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 50 osób przebywających w ogrzewalni
Standardy obiektu określone są w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 896)
Dodatkowe wymagania:
- stała współpraca z Zamawiającym
- prowadzenie rejestru osób prowadzonych w placówce

Zapisy dotyczące części I, II, III i IV zadania
• Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt 1.2 odbywa się na podstawie skierowania o umieszczenie w schronisku, noclegowni i ogrzewalni wydanego przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzeszu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem, telefonicznie lub e-mailem.
• Liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie schronienia, schronienia z usługami opiekuńczymi, noclegowni lub ogrzewalni dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że w przypadku niezgłoszenia wniosku o świadczenie usług bądź zgłoszenia wniosku a potem rezygnacji z niego przed ich uruchomieniem Wykonawca nie będzie wysuwał roszczeń o poniesione koszty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.12.2019 | 08:00


» Lokalizacja

Rynek 2a
Orzesze 43-180
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Rynek 2a
Orzesze 43-180
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się