„Wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania pn. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych, termomodernizację oraz montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Zawidz”.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pn. „Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych, termomodernizację oraz montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Zawidz ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Mazowiecka 24
Zawidz Kościelny 09-226
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Gmina Zawidz
ul. Mazowiecka 24
Zawidz Kościelny 09-226
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się