Bieżące wykonywanie usług konserwacji budowlanej i instalacyjnej, napraw oraz usuwanie awarii, w 17 nieruchomościach zarządzanych przez Wrocławski Zespół Żłobków oraz na przynależnych do nich terenach zewnętrznych. Znak postępowania: ZP-33/WZŻ/2019

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
bieżące wykonywanie usług konserwacji budowlanej i instalacyjnej, napraw oraz usuwanie awarii, w 17 nieruchomościach zarządzanych przez Wrocławski Zespół Żłobków oraz na przynależnych do nich terenach zewnętrznych, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania obiektów i ich utrzymania w niepogorszonym stanie technicznym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2019.1186) związanymi z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Fabryczna 15
Wrocław 53-609
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Wrocławski Zespół Żłobków
Fabryczna 15
Wrocław 53-609
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się