Dostawa artykułów spożywczych w 2020 r. dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębem" w Dąbrowie Górniczej ul. Norwida 1

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych: pieczywa, warzyw i owoców świeżych, warzyw i owoców mrożonych, ryb, mięsa i wędlin, mleka i artykułów mlecznych, jaj w 2020 r. do Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębem" w Dąbrowie Górniczej ul. Norwida 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w SIWZ i Formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ). Zamówienie podzielono na 7 części: Część nr 1 - Pieczywo, Część nr 2 - Warzywa i owoce świeże, Część nr 3 - Warzywa i owoce mrożone, Część nr 4 - Ryby, Część nr 5 - Mięso i wędliny, Część nr 6 - Mleko i artykuły mleczne, Część nr 7 - Jaja.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Norwida 1
Dąbrowa Górnicza 41-300
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Produkty gospodarki leśnej
 • Produkty łowiectwa
 • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
 • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
 • Usługi wspomagajace rybołóstwo
 • Usługi związane z leśnictwem
 • Usługi związane z łowiectwem
 • Płody rolne
 • Rośliny
 • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt
 • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
 • Zwierzęta żywe

» Dane nabywcy

Dom Pomocy Społecznej "Pod Dębem"
ul. Norwida 1
Dąbrowa Górnicza 41-300
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się