EZZ – Usługa transportu wypadu z młynów węglowych w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie – badanie rynku

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza wszystkich potencjalnych Wykonawców do udziału w badaniu rynku dotyczącym zainteresowania udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie prac polegających na transporcie wypadu z młynów węglowych w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie.
W przypadku ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia informacja o jego wszczęciu zostanie zamieszczona na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

1. Celem badania rynku jest pozyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A. informacji w zakresie:
- rozpoznania rynku potencjalnych Wykonawców usług transportu wypadu z młynów węglowych,
- rozpoznanie istotnych dla Wykonawców elementów kontraktowych,
- rozpoznanie istotnych dla Wykonawców elementów technicznych mających wpływ na realizację zamówienia.

2. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.
Niniejsze Ogłoszenie stanowi jedynie zaproszenie do udziału w badaniu rynku.

3. Odpowiedź prosimy składać za pośrednictwem platformy zakupowej wybierając opcję "TAK" w formularzu w zakładce "Zapytanie o informację", bądź wysyłając wiadomość z wypełnionym załącznikiem nr 2 „Formularz zapytania RFI” o zainteresowaniu wykonaniem przedmiotu badania rynku na adres robert.terka@tauron-wytwarzanie.pl

Załączniki:
1. Opis przedmiotu badania rynku,
2. Formularz zapytania RFI,
3. Schemat poglądowy instalacji.

----------------------------------------
Osoby wyznaczone do kontaktu:
Robert Terka, numer telefonu: 572 886 748, adres e-mail: robert.terka@tauron-wytwarzanie.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2019 | 14:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi transportowe, logistyczne, spedycyjne i magazynowe

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się