3002 Wykonanie oceny zagrożeń elektromagnetycznych

» Opis zapytania

Opis w załącznikach.
W miarę możliwości prosimy o skan całej oferty w 1 pliku.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.12.2019 | 09:00


» Lokalizacja

TAURON Ciepło sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 49
40-126 Katowice


» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

TAURON Ciepło sp. z o.o.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się