Dostawa sprzętu AGD, 1 szt. lodówka, 3 szt. kuchenek mikrofalowych.

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Składowe ceny (Oferowana cena zawiera wszelkie obciążenia podatkowe oraz inne koszty związane z wykonaniem całości zamówienia. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. Cena zawiera dostawę oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, proszę potwierdzić )
Warunki płatności (przelew 21 dni, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)
Oferowany sprzęt AGD (Oferowany sprzęt AGD jest fabrycznie nowy, posiada oryginalne fabryczne opakowanie, wolny od wad technicznych i prawnych oraz dopuszczony do obrotu, posiada wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności , proszę potwierdzić )
Oświadczenie (Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze zapytaniem ofertowym, uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty oraz że wszystkie podane informacje, załączone dokumenty i przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą. proszę potwierdzić )
Czas realizacji zamówienia (przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na wskazany adres zamawiającego nie później niż do 20 grudnia 2019 r. , proszę potwierdzić )
Gwarancja (okres gwarancji, na wszystkie dostarczony sprzęt AGD wynosi: 24 miesiące, jednak nie krócej niż gwarancja producenta. proszę potwierdzić )
Oferowane urzadzenie AGD (Proszę o podanie marki i modelu oferowanego urządzenia)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu AGD (lodówki - 1szt., kuchenka mikrofalowa 3 szt. wraz z ich rozładunkiem i ustawieniem w pomieszczeniach Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Zamawiający wymaga:
- warunki płatności: 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;
- termin realizacji: nie później niż do 20 grudnia 2019r.;
- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;

W przypadku pytań:- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Szczegóły znajdują się w załącznikach do postępowania.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.12.2019 | 12:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • AGD
  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się