"Wybór wykonawcy okresowego sprawdzenia i prób instalacji elektrycznej (pomiarów ochronnych)".

» Opis zapytania

Przedmiotem zadania jest wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej oraz urządzeń elektrycznych przyłączonych na stałe do instalacji. Poprzez wykonanie pomiarów zamawiający rozumie w szczególności badania:
• Ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie
• Rezystancji izolacji obwodów
• Zabezpieczeń różnicowoprądowych
• Stanu instalacji odgromowej
• Ciągłości przewodu PE i małe rezystancje
• Uziemień rozdzielni , szyn wyrównawczych
• Oględzin instalacji i aparatury zabezpieczającej
Zamawiający posiada rozległą sieć wewnętrzną instalacji elektrycznych TN-C, TN-CS, TN-S, dla której należy wykonać badania okresowe, zgodne z polskimi przepisami w zakresie ustawodawczym jak i normatywnym na dzień wykonywania pomiarów elektrycznych, jednak nie w mniejszym zakresie niż przedstawiony przez Zamawiającego.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.12.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Al. Korfantego 38
Katowice 40-161
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Al. Korfantego 38
Katowice 40-161
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się