Usługa polegająca na wykonaniu rocznej kontroli przewodów kominowych spalinowych, wentylacyjnych i dymowych oraz dwukrotnego usunięcia zanieczyszczeń z przewodów spalinowych w obiektach budowlanych w Bazie Szkoleniowej w Kalu.

» Opis zapytania

Nazwa: Pozycja
Opis: Szczegółowy zakres prac mieści się w załączniku .
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
Koszt dojazdu (Po stronie wykonawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:


Termin realizacji zamówienia 2020 r.
Termin składania ofert 10 grudnia 2019 r.
Osoby do kontaktu ze strony CSP:
- Justyna Wróblewska tel (87) 428 14 68 lub 604 495 631 - w sprawach technicznych
- Edyta Żurawska 22 605 56 15 w sprawach finansowych oraz składania ofert na platformie zakupowej.
Szczegółowy opis zadania w załączniku.
Działając na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym ( Dz. U. z 2018 r. poz.2191 )
Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych."

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2019 | 14:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Centrum Szkolenia Policji


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się