Transport i zagospodarowanie skratek i minerałów

» Opis zapytania

Nazwa: Transport i zagospodarowanie skratek i minerałów
Opis: według opisu zamieszczonego w dokumentacji przetargowej
Ilość: 300 [tona]

Wymagania dodatkowe:
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 21 dni, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku, w prowadzonym
postępowaniu nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych ((tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Regulamin udzielania zamówień sektorowych na
dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku
opublikowany został na stronie internetowej Zamawiającego – www.mpwik.wloclawek.pl w zakładce
„przetargi”.Warunki udzielenia zamówienia ze wszystkimi załącznikami
oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami stanowią komplet materiałów
niezbędnych do przygotowania oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2019 | 11:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Chemia przemysłowa
  • Usługi transportowe, logistyczne, spedycyjne i magazynowe

» Dane nabywcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się