Dostawa i montaż sprzętu kuchennego, mebli i wyposażenia kuchni dla Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. Oddział WDW Jurata-Sopot, FILIA WDW SOPOT ul. Kilińskiego 12, 81-772 SOPOT

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu kuchennego, mebli i wyposażenia kuchni w ilościach i asortymencie określonym w formularzu cenowym - zał. nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, określonej w dalszej części niniejszego dokumentu skrótem SIWZ. Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia : budynek wczasowy IMPERIAL 81-722 Sopot, ul. Kordeckiego 10.

UWAGA! Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych wymienionych w formularzu ofertowym stanowiącym - zał. nr 6 do SIWZ. Wykonawca składając ofertę równoważną obowiązany jest wyraźnie zaznaczyć markę producenta

dla oferowanego asortymentu (dotyczy tych pozycji, przy których Zamawiający wskazał na markę, czy pochodzenie produktu) oraz wykazać, że produkty te charakteryzują się wymaganymi przez Zamawiającego parametrami i jakością nie gorszą od wyrobów opisanych.

Zamawiający zastrzega, że dostarczony sprzęt kuchenny, meble i wyposażenie kuchni powinny być:a) zgodne z asortymentem podanym przez Wykonawcę w -załączniku nr 6 do SIWZ;b) fabrycznie nowe z bieżącej produkcji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.05.2015 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się