Powrót

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby budowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.) na terenie Warszawy: Budowa s.c. i przyłączy s.c. w ramach likwidacji węzła grupowego Podchorążych 41 (nr rej. 29)

» Opis zapytania

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa materiałów na potrzeby budowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.) na terenie Warszawy: Budowa s.c. i przyłączy s.c. w ramach likwidacji węzła grupowego Podchorążych 41 (nr rej. 29).
W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczenia powietrza – Węzły Indywidualne dla Warszawy ETAP II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.01.2020 | 10:45


» Lokalizacja

02-566 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Veolia Energia Warszawa S.A.
Puławska 2
02-566 Warszawa
telefon: (22) 658 50 00
fax: Brak
email: vew.bok@veolia.com
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się