Dostawa czasopism polskich, zagranicznych oraz prasy w roku 2020 dla Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa drukowanych oraz w wersji on-line czasopism polskich, zagranicznych oraz prasy w roku 2020 dla Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 18 pakietów: Grupa I: Dostawa pełnych wersji on-line czasopism zagranicznych (Pakiety nr 1-2); Grupa II: Dostawa czasopism polskich: Dostawa drukowanych czasopism polskich (Pakiety nr 3-9), Dostawa pełnych wersji on-line czasopism polskich (Pakiety nr 10-12); Grupa III: Dostawa prasy polskiej: Dostawa tytułów prasowych drukowanych oraz drukowanych z dostępem on-line (Pakiety nr 13-16), Dostawa prasy w pełnej wersji online (Pakiety nr 17-18). Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o wymagania określone w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik 2.1 – 2.18 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Poniatowskiego 15
Katowice 40-055
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Poniatowskiego 15
Katowice 40-055
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się