Dostawa sprzętu do natryskiwania plazmowego dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu do natryskiwania plazmowego dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej 2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna: Załącznik do SIWZ nr 3. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy i sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy Załącznik nr 4 do SIWZ . Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu na własny koszt i własnym transportem - na adres: Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny Katedra Materiałoznawstwa, Wytrzymałości i Spawalnictwa - W10/K4, Bud. B-9, pok. 119, 50-371 Wrocław, ul. Łukasiewicza 7-9. 3. 4. Klasyfikacja zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza 5. Obowiązuje gwarancja min. 24 miesięcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Wrocław 50-370
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Politechnika Wrocławska
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Wrocław 50-370
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się