Dostawa usługi wsparcia technicznego świadczona przez Producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora dla sprzętu sieciowego będącego w posiadaniu Zamawiającego.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa usługi wsparcia technicznego świadczona przez Producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora, dla sprzętu sieciowego będącego w posiadaniu Zamawiającego.
2. Kod CPV:
71356200-0 Usługi pomocy technicznej
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ – OPZ.
4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Wrocław 50-370
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Politechnika Wrocławska
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Wrocław 50-370
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się