Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne, meble i narzędzia technologii informacyjno - komunikacyjnych realizowane w ramach "Uniejowskiej Akademii Kompetencji Kluczowych"

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne, meble i narzędzia technologii informacyjno - komunikacyjnych realizowane w ramach "Uniejowskiej Akademii Kompetencji Kluczowych". Towar zakupiony w ramach poszczególnych zadań ma być dostarczony na adresy szkół, których dotyczy (tj. SP Uniejów: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 roku, ul. Kościelnicka 26-28, 99-210 Uniejów, SP Wielenin: Szkoła Podstawowa im. Płk. Pil. Szczepana Ścibiora, Wielenin 30A, 99-210 Uniejów; SP Wilamów: Szkoła Podstawowa im. im. M. Skłodowskiej-Curie, Wilamów 50, 99-210 Uniejów).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ.
3. Oferowane wyroby muszą być zgodne z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej.
Zamówienie zostało podzielone na 6 zadań:
I. Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne / SP Uniejów,
II. Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne / SP Wielenin,
III. Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych w pomoce dydaktyczne / SP Wilamów,
IV. Zakup materiałów biurowych / SP Uniejów, SP Wielenin i SP Wilamów,
V. Zakup mebli / SP Uniejów, SP Wielenin i SP Wilamów,
VI. Zakupy dot. wyposażenia pracowni szkolnych w narzędzia technologii informacyjno – komunikacyjnych / SP Uniejów, SP Wielenin i SP Wilamów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Błogosławionego Bogumiła 13
Uniejów 99-210
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Gmina Uniejów
ul. Błogosławionego Bogumiła 13
Uniejów 99-210
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się