Zakup i dostawa remontera

» Opis zapytania

3. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego remontera nawierzchni w ilości 1 sztuka. Wykonawca dokona dostawy oraz rozładunku i montażu remontera na skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wyznaczonym.
Wymagania techniczne:
1) urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2019 montowane na skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego;
2) pojemność zbiornika emulsji asfaltowej wynosi minimum 1000 litrów;
3) zbiornik emulsji wyposażony w instalację ogrzewania z palnikiem na olej opałowy, termostat i sterowanie automatyczne utrzymujące zadaną temperaturę;
4) zębata pompa emulsji zamontowana na zewnątrz zbiornika, posiadająca ogrzewanie płaszczowe od silnika, zabezpieczana filtrem, napędzana hydraulicznie;
5) mechaniczny wskaźnik wypełnienia zbiornika;
6) instalacja do emulsji wyposażona w system recyrkulacji;
7) dwa zbiorniki na kruszywo o pojemności 1,5m3 i 2,5m3 lub jeden zbiornik dwukomorowy o łącznej pojemności min. 4,Om3 asymetrycznie dzielony przegrodą wg podanych wyżej pojemności;
8) zbiorniki lub jeden niesymetrycznie dzielony zbiornik na kruszywo wyposażony w dwa oddzielne dla każdej frakcji grysu podajniki ślimakowe napędzane hydraulicznie;
9) główna pompa hydrauliczna napędzana silnikiem spalinowym chłodzonym cieczą;
10) ramię robocze remontera zamontowane z przodu pojazdu umożliwiające pracę operatora w odległości min.4,Om od pojazdu. Ramię sterowane pulpitem przez operatora znajdującego się na zewnątrz pojazdu;
11) głowica robocza umożliwiająca pracę w różnych trybach tj. tylko nadmuch powietrza, tylko natrysk emulsji, podawanie grysu otoczonego emulsją, podawanie tylko grysu różnej frakcji;
12) masa własna remontera - maksymalnie 3100 kg;
13) dodatkowy przewód powietrza (tzw. by-pass) zamocowany na ramieniu remontera, tworzący system redukcji ciśnienia powietrza w głównej rurze, a tym samym umożliwiający regulację prędkości podawanego grysu;
14) komplet nóg odstawczych umożliwiających demontaż remontera z pojazdu bez użycia dźwigu.
15) lampa błyskowa ostrzegawcza pomarańczowa zamontowana u góry remontera oraz strzała do sygnalizacji kierunku omijania remontera przez inne pojazdy zamontowana na remonterze z tyłu pojazdu z możliwością wyświetlania pozycji: strzała w lewo, strzała w prawo, krzyż
16) Osłona przeciwdeszczowa zbiornika grysu z ręcznym mechanizmem zamykania
3.2.2. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) wykonawca przeszkoli wyznaczonych pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu w cenie oferty,
2) przedmiot umowy wykonawca dostarczy na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Parczewie ul. Mickiewicza 59 b, 21-200 Parczew oraz wykona montaż remontera na skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego należącego do zamawiającego w wyznaczonym terminie.
3) wykonawca zobowiązuje się do realizacji bezpłatnych przeglądów i napraw w okresie gwarancyjnym.
4) Wykonawca udzieli gwarancji na okres co najmniej 12 miesięcy.
5) Wykonawca dołączy na etapie podpisania umowy katalog części zamiennych w języku polskim oraz kartę gwarancyjną oraz deklarację zgodności CE.
6) Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem dokumenty (wymagane atesty) i musi spełniać warunki techniczne zgodne z polskimi i europejskimi normami.
Przedstawione wymagania techniczne urządzenia są bezwzględnie wymagane od wykonawcy.
W przypadku nie spełnienia wymagań Zamawiający odrzuci ofertę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2019 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Kościelna 32
Parczew 21-200
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie
ul. Kościelna 32
Parczew 21-200
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się