Sukcesywne wykonywanie i dostawa pieczątek do Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu - Sukcesywne wykonywanie i dostawa pieczątek do Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu

» Opis zapytania

Sukcesywne wykonywanie i dostawa pieczątek do Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu - zgodnie z załączonym OPZ oraz Ogólnymi Warunkami Udzielania Zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dostępnymi w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego na stronie głównej niniejszej Platformy Zakupowej.

Ewentualne pytania Wykonawcy mogą składać wyłącznie poprzez Platformę Zakupową, gdzie będą również udzielane odpowiedzi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2019 | 10:00


» Lokalizacja

/PKP Polskie Linie Kolejowe S.A./Zarząd/Pion Prezes/Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu/Biuro Zakładu/Dział gospodarki materiałowej i zamówień, Brak danych, Brak danych


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

/PKP Polskie Linie Kolejowe S.A./Zarząd/Pion Prezes/Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu/Biuro Zakładu/Dział gospodarki materiałowej i zamówień


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się