Realizacja robót remontowobudowlanych w zakresie remontów bieżących i interwencyjnych w budynkach administrowanych przez Kościerskie TBS Spółka z o.o. w branży ogólnobudowlanej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót remontowo-budowlanych w zakresie remontów bieżących i remontów interwencyjnych „w branży ogólnobudowlanej” w budynkach wyszczególnionych w załączniku nr A i B do projektu umowy położonych w Kościerzynie administrowanych przez Kościerskie TBS Sp. z o. o. w zakresie określonym w projekcie umowy. Remonty bieżące – w ramach tego typu remontów wykonywane są naprawy, likwidacje przyczyn ewentualnych uszkodzeń elementów budowlanych i wyposażenia budynku. Remonty interwencyjne- wykonywane są w przypadku wystąpienia uszkodzeń spowodowanych różnymi zazwyczaj nagłymi powodami np. pęknięcia rzeczy, pożaru, wybuchu gazu itp. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w: 1) wzorze umowy 5a oraz 5b, 2) załączniku - nr 7a oraz 7b - kosztorysie ofertowym ślepym, 3) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.12.2019 | 13:00


» Lokalizacja

ul.Świętojańska
Kościerzyna 83-400
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul.Świętojańska
Kościerzyna 83-400
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się