Dostawa i zainstalowanie systemu komunikacji wewnętrznej - interkomu na potrzeby Wrocławskiego Teatru Współczesnego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zainstalowanie systemu komunikacji wewnętrznej - interkomu na potrzeby Wrocławskiego Teatru Współczesnego.
2. Zamawiający wymaga, by oferowany sprzęt charakteryzował się wysoką niezawodnością i bezpieczeństwem użytkowania. Wyklucza się zaoferowanie produktów używanych lub składanych z używanych części.
3. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało uruchomienie systemu, strojenie, przeszkolenie wyznaczonego personelu Zamawiającego oraz zapewnienie 12-miesięcznego bezpłatnego serwisu systemu, w celu prawidłowego rozruchu systemu i dostosowanie go do istniejących warunków pracy.
4. Wykonawca dostarczy dokumentację przedmiotu umowy, tj. projekt tras kablowych i rozmieszczenia urządzeń oraz gwarancje, instrukcje obsługi, certyfikaty i atesty świadczące o braku negatywnego wpływu urządzeń na środowisko i zdrowie użytkowników.
5. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.12.2019 | 14:00


» Lokalizacja

ul. Rzeźnicza 12
Wrocław 50-132
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Infrastruktura telekomunikacyjna

» Dane nabywcy

Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego
ul. Rzeźnicza 12
Wrocław 50-132
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się